f Secubit Garam: Sirap Bandung Berlaici

Thursday, June 18, 2009

Sirap Bandung Berlaici

Jom minum sirap bandung berlaici, laici fresh ya, bukan yg dlm tin.. Nyamannnn anak tekak..